วีคูลฟิล์ม หนึ่งในตัวเลือกที่คุณเลือกใช้

จุดเริ่มต้นของวีคูล เริ่มจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศการบินเพื่อป้องกันรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์ และต่อมาได้พัฒนามาเป็นฟิล์ม อัจฉริยะ เพื่อป้องกันรังสีสำหรับรถยนต์และอาคารเทคโนโลยีของวีคูล เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน ฟิล์มวีคูลเป็นฟิล์มกรองแสงชนิดเดียวในโลกที่ผลิตด้วยกระบวนการยิงโลหะเงินเข้าไปในเนื้อ ฟิล์มถึง 9 ชั้น สามารถให้อัตราแสงสว่างผ่านได้มากถึง 70% แต่สามารถป้องกันรังสีแสงอินฟราเรดได้ถึง 97% และป้องกันรังสี UV ได้ถึง 99%

ฟิล์มกรองแสง วีคูล ทำงานโดยการสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าที่จะดูดซับความร้อน และจะเกิดการแผ่กระจายความร้อน กระจกจึงไม่สะสมความร้อนไว้ เป็นการยืดอายุของกระจกให้ยาวนานยิ่งขึ้น

 

การวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมของวีคูล V-KOOL ได้วิจัยและพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดฟิล์มและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ V-KOOL ได้ทำงานร่วมกับ Singapore Productivity และคณะกรรมการมาตรฐาน (PSB) ในการพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มกรองแสง

 

Stealth Technology

เทคโนโลยี ของ วีคูล ถูกสร้างขึ้นจากการวิจัยของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในปี 1970 เริ่มต้นจากการคิดสร้างฟิล์มใสที่ช่วยประหยัดพลังงาน ต่อมาวีคูลก็ได้จดสิทธิบัตรเพื่อเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนี้อย่างเต็มตัวเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากยานอวกาศการบิน และด้านทหารของสหรัฐที่สร้างกระจกไว้เพื่อทนแรงระเบิด

 

V-KOOL Spectrally Selective Technology

V-KOOL บุกวงการฟิล์มกรองแสงหน้าต่างโดยการเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียว ที่ผลิดฟิล์มสำหรับรถยนต์และอาคารที่ใสแต่ป้องกันความร้อนได้มากที่สุดในปี 1999 ได้รับการโหวตจากสถาบันวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนิตยสารวิทยาศาสตร์ยอดนิยมให้เป็น 1 ใน 100 ของสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ ของ Millennium