27speed ศูนย์ติดฟิล์ม WINCOS และเคลือบแก้ว กรุงเทพฯ - บางนา - เอกมัย - ศรีนคนรินทร์

โปรโมชั่น

27Speed ฉลองครบรอบ 20ปี แจกฟรี iPhone7 (128GB Black) ทั้งปี แจกจริง 12 เดือน 12 เครื่อง

กติกา 

- เพียงคุณใช้บริการครบทุก 10,000 บาท / 1ใบเสร็จ / วัน / คน รับคูปองชิงโชค 1 ใบ เพื่อลุ้นรับ iPhone7

- กรอกข้อมูล รายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วนำส่ง พนักงาน ณ ศูนย์บริการ

- จากนั้น รอลุ้นรับโชค ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยรับชมการจับรางวัลและประกาศผล ผ่าน facebook 27speed

- สงวนสิทธิ์คูปอง สามารถใช้รับสิทธิ์ชิงโชค ภายในเดือนที่รับบริการเท่านั้น

- ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 มกราคม 2561 (จำนวน 12 เดือน)

- เริ่มจับรางวัลครั้งแรก 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

เงื่อนไข

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ต่อ 1 สิทธิ์จากยอดค่าใช้จ่าย 10,000 บาทถ้วน สงวนสิทธิ์คูปองสามารถใช้รับสิทธิ์ชิงโชค ภายในเดือนที่รับบริการเท่านั้น

2. ประกาศรางวัลทุกวันที่ 30 ของเดือน เวลา 17.00 น. โดยการจับคูปองผู้โชคดี ณ ศูนย์บริการ 27speed

3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้

4. ผู้โชคดีไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ในวันที่จับรางวัล และหลังจากจับรางวัลแล้ว 30 วัน ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป

5. ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ (ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544)

6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7. ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หากมีการมอบอำนาจ จะต้องมีเอกสารมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่ร้าน 27speed สาขา สุขุมวิท 62 เลขที่ 2072 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

8. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมคูปองชิงโชคที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาทั้งหมดนำมา ใส่กล่องรวมกันไว้กล่องใส่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

9. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง website 27speed  ในวันที่ 30 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 มกราคม 2561เดือน รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
กุมภาพันธ์ 2560 คุณกัลช์ฎาภรณ์ ศิริเยี่ยม
มีนาคม 2560 คุณวุฒิกร วุฒิพรพงษ์
เมษายน 2560 คุณปาริชาติ จันทร์ศรี
พฤษภาคม 2560 คุณภควรรณ ทราอมรวรรณ
มิถุนายน 2560 พ.ต.โชคดี ธรรสโรช
กรกฎาคม 2560 คุณมทิตา การุญวฤทธิ์
เดือน รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560 นางสาว สุทธ์กานต์ ปันสุข
ตุลาคม 2560 ม.ร.ว. รุจยารักษ์ อาภากร
พฤศจิกายน 2560 นายธีรพัฒน์ อนันดภากรณ์
ธันวาคม 2560 บจก น้ำแข็งเอินน้ำแข็งทอง
มกราคม 2561


ติดต่อเรา

พูดคุยกับเราได้โดยตรงที่ 02-108-2926